IIS – Inteligentní identifikační síť

Projekt je zaměřen na pořízení technologie, ale našim cílem je technologii řádně odzkoušet, proto jsme společně s MŽP vybrali reprezentativní lokality a ve spolupráci s majiteli nebo správci lokalit nasazujeme systém IIS podle dohod. Jsme velmi rádi, že nám provozovatelé vycházejí vstříc, ačkoliv to není jejich povinnost.  Cílem projektu je pořízení a nastavení technologie a  nikoliv „kontrolní“ měření zdrojů. Upozorňujeme proto, že data nelze za tímto účelem použít.

Naše představy pro rok 2019-2020

Období Lokalita Typ lokality
07/19 – 08/19 OKK Koksovny průmyslová
12/19 – 02/20 Radvanice malá obec
04/20 – 06/20 Ostrava Poruba, tř. 17. listopadudopravní
07/20 – 08/20 Ostrava, Liberty a.s. průmyslová

Další měření bude plánováno podle aktuálních potřeb.

CLAIRO

Projekt je zaměřený na ověření vlivu zeleně na snižování znečišťujících látek v ovzduší. Schopnost zeleně snižovat množství prachu v ovzduší je dlouhodobě známa, projekt však řeší výběr vhodné zeleně, způsob její výsadby a speciální ošetřování fytohormony. Zjednodušeně jde o zefektivnění procesu odstraňování prachu a dalších látek výsadbou zeleně, lépe prosperující ve „stresovém“ prostředí. Efekt působení zeleně se bude kontinuálně ověřovat senzorovou technikou, navázanou na referenční analytickou techniku. V testovacích lokalitách u AMO Ostrava je umístěno 19 senzorových boxů a 1 referenční systém. Každé spolupracující město dostane k využití 3 senzorové jednotky na 8 měsíců, pracující ve stejném rozsahu.

Měření probíhá na lokalitách:

Lokalita Počet senzorů
Ostrava Bartovice, Popílkovník, ul. Šenovská 10
Ostrava Bartovice, ul. Přední 8

3 senzory jsou pro účely porovnání umístěny v Třinci a 3 senzory v Opavě. Tyto senzory se budou přesouvat do dalších spolupracujících měst.

 

Senzory zde budou měřit minimálně do konce roku 2022.