Vstup do systému

Měřící vůz Clairo

PM10PM2.5O3NO2

LokalityClairo

Frýdek-Místek

PM10 PM2.5 O3NO2

Opava

Třinec

PM10PM2.5O3NO2

Bartovice

PM10PM2.5O3NO2

Popílkovník

PM10PM2.5O3 NO2

IIS

Bartovice/Radvanice

PM10 PM2.5O3NO2

Popis:

Konkrétní měřící senzor je na mapě znázorněn jako barevné kolečko. Uvnitř kolečka je uvedena koncentrace látky, kterou si vyberete v menu aplikace (viz. návod). Pro přehlednost mapy neuvádíme u koncentrací jednotky, ty jsou uvedeny vždy u dané škodliviny. Barva kolečka popisuje situaci obdobně jako semafor.

Doporučení pro obyvatele (zdroj SZÚ Praha):

zelená

 • není nutné se omezovat v žádných aktivitách tj. přiměřeně svému zdraví
 • v místnostech naopak intenzivně větrejte
 • věnujte se posilování imunity

oranžová

 • omezte „nenutný“ pohyb venku např. procházky, práce venku
 • omezte sportovní aktivity s velkou intenzitou dýchání
 • sledujte svůj zdravotní stav a podnikejte preventivní kroky  pro jeho ochranu
 • sledujte vývoj kvality ovzduší

červená

 • omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 – 10 a od 16 – 20 hodinou.
 • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
 • omezte větrání, místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut
 • zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.
 • nepoužívejte krbová topeniště, nespalujte žádné materiály venku na otevřeném ohni
 • nikdy nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo nebo mazací oleje.
 • dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem