Inteligentní identifikační síť (IIS) umožňuje měřit on line v čase i prostoru i látky, které se v současnosti  sledují pouze zpětně v podobě analýzy sumačních vzorků (PAU, VOC), což je jeho obrovskou předností. Díky tomu je možné pochopit příčiny znečištění ovzduší a vytipovat technologie, procesy a místa pro realizaci emisních opatření. Je také možné efektivně kontrolovat protiemisní opatření jako např. kotlíkové dotace, odprášení technologií, rekuperace vzduchu atd. Celá síť IIS je mobilní, což umožňuje její nasazení na jakoukoliv konkrétní oblast nebo zdroj – koksovny, aglomerace, lakování, dopravní uzly, apod.

Proces identifikace je založen na hodnocení naměřených hmotnostních koncentrací jednotlivých škodlivin. Vizuální část interpretace je založena na hodnocení získaných koncentračních map. V mapách budou zřetelně označeny oblasti s vyššími koncentracemi. Bude možné analyzovat také ovlivnění naměřených koncentrací pocházejících z okolních zdrojů znečišťování ovzduší v souvislosti s meteorologickými podmínkami. Vzhledem k hustotě senzorů bude možné odlišit lokální vlivy pocházející přímo z oblasti monitorované IIS od vlivů pocházejících z území mimo. Tento mechanismus dokáže upozornit na situaci, že mimo senzorovou síť IIS se nachází zdroj, který ovlivňuje koncentrace měřené škodliviny.

V databázi koncentrací budou automaticky označeny „podezřelé“ body podle nastavené logiky např. mimo limit, prudký nárůst koncentrace, nesystémové změny hodnot a odchylky atd. Na základě toho bude možné nejenom identifikovat místo a čas v monitorované ploše, ale také možný proces, který k vysoké imisní koncentraci vede. Typickým příkladem může být otvírání vrat u koksárenské baterie, večerní zatápění občanů v topné sezóně nebo dopravní špička u komunikace. Do budoucna uvažujeme i o nových způsobech vnitřní inteligence IIS, jako jsou neuronové sítě. Důvodem je obrovské množství dat k posouzení, 1 měsíc měření představuje 43000 řádků x počet senzorů (třeba 50) a látek (např. 6). Lidský faktor zůstane vždy zásadní, ale budeme se snažit chytré technologie propojit a naučit.