Senzorové sítě zažívají ve světě prudký rozvoj a ad hoc konfigurované sítě se realizují ve velkém měřítku a pro různé typy použití (environmentální, ochrana objektů, ochrana kulturních památek, ochrana hranic, atd.). Přednosti senzorických sítí jsou možnost souvislého pokrytí rozsáhlého území, škálovatelnost, četnost prováděných měření, možnost adjustace v případě neobvyklého výskytu změn v naměřených hodnotách a v neposlední řadě i významně nižší náklady. Největší nevýhodou senzorů je nejistota měření a nedůvěra k technologiím bez návaznosti na standard.

Naše senzorová síť  IIS je modulárním systémem, zaměřeným na kontinuální měření kvality ovzduší pro následující polutanty: CO, CO2, NO2, SO2, VOC (tzv. volatile organic compounds, tj. těkavé organické polutanty, např. benzen), dále pak hluk a prachové částice PM2,5 a PM10. Součástí systému je měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku vzduchu. Data ze senzorů jsou sbírána do integrovaného dataloggeru a odesílána přes rádiovou síť na centrální stanici do environmentální databáze, společně s daty z zapojených referenčních monitorovacích stanic.

Základní parametry všech použitých senzorů

 • variabilní napájení (ze sítě, baterie, nebo solárního panelu)
 • odolnost proti povětrnostním vlivům, snadná montáž
 • GSM, GPRS, nebo rádiová komunikace se serverem
 • řízení jednotky integrovaným počítačem
 • modulárnost systému pro snadné rozšíření či změnu měřících modulů

Plynné škodliviny a suspendované částice jsou monitorovány pomocí senzorů ve velmi krátkých intervalech – v sekundách a průměrovány do 1 minuty. Průměrné koncentrace jsou odesílány v datových paketech co 5 minut. Po zápisu do databáze je možné koncentrace průměrovat podle požadavků obsluhy systému – základní nastavení je 1 hodina a 1 den.

Systém IIS pak umožňuje:

 • sběr krátkodobých koncentrací ze senzorů
 • ukládat přenesená data do speciálně strukturované databáze
 • provádět jejich automatickou kontrolu (status a chyba)
 • provádět validaci v návaznosti na referenční měření
 • provádět manuální hodnocení validity dat  v systému IIS (zásahy obsluhy), přičemž hodnoty nebudou v systému vymazány, bude pouze změněn jejich status
 • vytvářet mapy koncentrací pro jednotlivé škodliviny – pro každý průměrovaný interval
 • provádět výpočet modelu na základě měřených meteorologických ukazatelů (rychlost a směr větru)
 • spouštět animované sekvence pro různé intervaly (hodina, den, měsíc)
 • automaticky označovat v tabulkách koncentrací místo a čas „nestandartní“ koncentrace
 • vytvářet export dat pro jednotlivé body sítě IIS do tabulek
 • ukládat data i mapy do přehledného archívu

Pro projekt byly využity jednotky enviSens, které jsou sestaveny ze senzorů různých výrobců, řízeny integrovaným počítačem a umožňující přenosy přes systém LORA.