Do řešení projektu jsou zapojeny dva vysokoškolské ústavy VŠB-TUO: Centrum energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie (ENET) a Institut environmentálních technologií (IET). Centrum ENET má velké zkušenosti s on line modely, správou velkého objemu dat a optimalizací výpočetního výkonu (spolupráce se superpočítačem). Kooperující IET má zkušenosti s on line modely ovzduší, systémem kalibrace měřených koncentrací imisí a je akreditovanou laboratoří pro analýzy VOC a PAU.

Systém IIS bude v první fázi sloužit Moravskoslezskému kraji a  Ministerstvu životního prostředí ČRŽP, které si pomocí něho ověří způsobilost nových technologií k měření znečišťujících látek, které nebylo možné do současnosti měřit on line (PAU, VOC) a hlavně získají nástroj pro rychlá, plošná a levná měření.

Vzhledem k tomu, že data nejsou použitelná k řízení kvality ovzduší, nebudou data poskytována přímo do ISKO a v rámci projektu bude provedeno posouzení validity senzorických měření.

Realizace projektu byla podpořena v roce 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.